Töö

Kaua aega korrastamata plats on ka märk sellest, et suguvõsas ei ole kellelgi enam jaksu
kalmistule minna. Põhjuseid miks inimesed ei saa oma lähedaste hauaplatse korrastada on väga
erinevad. Tänapäeva kiire elutempo, töötamine ja õppimine välismaal jne. Väga paljud inimesed
on ka kolinud alaliselt teise linna või riiki, mis teeb kalmistute külastamise väga keeruliseks, kui
mitte võimatuks. 


Lisaks on oluline ka tervisefaktor, mis ei võimalda kas või näiteks liikumispuudega või mõne
muu raske haiguse tõttu inimesel kalmistule minekut. Vanemad inimesed, kes veedavad oma
vanaduspõlve hooldekodudes või vanadekodus, neil on samuti kalmistute külastamine pea
võimatu, eriti kui veel lähedaste kalmud asuvad teises Eesti otsas.


Pakume kvaliteetset hauahooldusteenust kalmistutel lähtudes kliendi soovist ja vajadusest.
Pakume nii ühekordsest kui ka hooajalist hauahooldusteenust, mida on võimalik tellida ka
aastaringselt. Osutatava teenusega pakume kliendile rahulolu ja kindlustunnest.
Soovime, et aeg ega vahemaa ei oleks takistuseks oma lähedaste kalmude hooldamiseks!